Pozitīvā Darbnīca

Modified: 

POZITĪVĀ DARBNĪCA – vieta, kurā katram ir iespēja radoši izpausties un paša spēkiem radīt lietiņas, kuras padara skaistāku mūsu ikdienas dzīvi, tādējādi sniedzot atbalstu tiem, kuriem patiesi tas ir nepieciešams. Darbnīcas galvenais mērķis ir palīdzēt un atbalstīt bērnus un jauniešus, kuri atrodas sociālajās riska grupās, galvenokārt, bērnus un jauniešus invalīdus, vācot ziedojumus un iesaistot interesentus radošās aktivitātēs. Ziedošana notiks netradicionālā veidā un katram, mazam vai lielam, būs iespēja ielikt savu sirsnību un labestību katrā ziedojumā, kurš tiks radīts šim cēlajam mērķim. Aktivitāšu laikā ikvienam dalībniekam un interesentam būs iespēja ziedot un piedalīties radošās aktivitātēs. Saziedoto naudu, biedrība „Pozitīvas vibrācijas” nodos tiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts – bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Mūsu mērķi:

1. ikvienā dalībniekā vairot radošās idejas un palīdzēt tās realizēt;

2. piedāvāt lielisku laika pavadīšanas iespēju iemācoties ko jaunu un noderīgu;

3. palīdzēt citiem netradicionālā veidā;

4. vairot prieku un pozitīvas emocijas.

Labprāt piedalīsimies arī Jūsu organizētajos pasākumos – esam mobili un ar vēlmi darboties vairāk! Sīkākai informācija: 26676575 vai darbnica@pozitivasvibracijas.lv.